Poniedziałkowe prace Rybek

Ziemia-zaznacz oceany i morza na niebiesko, a lądy na zielono (zadanie wykonane perfekcyjnie przez Zuzię)
Małgorzata Mrówczyńska