Poniedziałek 06.12.2021 – MIKOŁAJKI

Dzisiaj Mikołajki. Witamy Was kochane Muchomorki w ten piękny dzień , na który czekałyście z utęsknieniem. Szczególnie gorąco wita Was święty Mikołaj. Napisałyście listy do Mikołaja i na pewno część Waszych marzeń zostało spełnionych. Prezenty czekały pod poduszką lub w innych zakamarkach domu. Czekają też na Was niespodzianki pod choinką w zerówce. Mikołaj o Was nie zapomniał. Całuski i pozdrowienia od świętego Mikołaja

 Święty Mikołaj do nas przychodzi,

dużo prezentów dzieciom przynosi .

W buciki wszystko zwinnie upycha

 i jak czarodziej w pośpiechu znika.

Zajęcia 1. Rozmowa na temat nowej pory roku – zimy.

 • Słuchanie fragmentu utworu Antonio Vivaldiego Cztery pory roku. Zima.

Dziecko słucha  nagrania z zamkniętymi oczami. Po wysłuchaniu utworu wypowiada się, odpowiadaj na pytania: Z czym kojarzy się  ta muzyka? Co sobie wyobrażałeś podczas jej słuchania?

 • Taniec przy utworze Antonio Vivaldiego Cztery pory roku. Zima.

Nagranie utworu, paski białej bibuły. Dziecko dostaje paski białej bibuły i w dowolny sposób tańczy przy nagraniu utworu.   

 • Oglądanie obrazków i słuchanie rymowanki. Wymienianie oznak zimy. R. czyta rymowankę: Zima, zima przyszła. Otuliła śniegiem świat. Zimno, zimno wszędzie, pada śnieg, wieje wiatr. Narty, sanki już gotowe, na zabawy czas. Z górki na pazurki zjedzie każdy z nas.
 • R. pyta: − Jaka pora roku teraz nastała? (Jaka była wcześniej? Jaka będzie później?) − Jakie zjawiska atmosferyczne spotykamy zimą? − Co można robić na śniegu? − Jak powinniśmy ubierać się zimą? Oglądanie zdjęć powiększonych gwiazdek śniegowych. (Zwracanie uwagi na ich sześć ramion). Rysowanie po śladach gwiazdek. Kolorowanie ich.
 • Ilustracja ruchowa wiersza Ireny Suchorzewskiej „Zimowa piosenka.”

„Lubię śnieżek,( klaszczą w dłonie),

lubię śnieg, chociaż w oczy prószy ( robią z dłoni daszek nad oczami, kiwają głowami na boki),

Lubię mrozik, lubię mróz, (klaszczą w dłonie,)

chociaż marzną uszy (pocierają uszy otwartymi dłońmi,)  

Lubię wicher, lubię wiatr, ( klaszczą w dłonie),

chociaż mnie, przewiewa.( krzyżują ręce na piersiach kołyszą się na boki)

Lubię zimę!( klaszczą w dłonie)

Idę w świat.( maszerują w miejscu),

I wesoło śpiewam. (powoli obracają się wokół własnej osi).  

Omówienie budowy termometru.

Termometr zaokienny. Dziecko ogląda  termometr zaokienny, opisują jego budowę.
 R. objaśnia zasadę działania termometru. Wskazuje liczbę 0, która jest graniczna – poniżej niej zaczyna się mróz (temperatura ujemna), a powyżej – ciepło (temperatura dodatnia). R. wyjaśnia, że rodzaj opadów zależy od temperatury: gdy spada ona poniżej zera, pada śnieg, a gdy jest powyżej zera – pada deszcz. Dziecko ogląda  wskazania termometru za oknem, R. je odczytuje.

Zajęcia 2.

Odkrywanie litery y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej  

 • Określanie ostatnich głosek w słowie lody   
 • Zaznaczanie litery y w wyrazach(wyszukiwanie gazetach). − Czy lody można jeść tylko latem? − Jakie smaki lodów znacie?  
 • Jaką głoskę słyszysz na końcu słowa lody? Dziecko wymienia  inne słowa,
   w których głoskę y słychać na końcu (domy, kwiaty, dywany, budy…) i w środku (dym, mydło, pyton, ryby…). R. wyjaśnia, że w języku polskim nie ma słów rozpoczynających się głoską y.
 •  Budowanie schematu słowa lody( Białe kartoniki). Dziecko dzieli słowo lody na sylaby. Układa  kartoniki, wyklaskuje sylaby i jednocześnie je wymawia , potem wypowiada całe słowo.
 • Następnie dziecko układa tyle kartoników, ile głosek słyszy w słowie lody, wymawia  głoski głośno, dotykając kolejno kartoników.
 • Określanie rodzaju głoski y. Dziecko wybrzmiewa  głoskę y: krótko: y, y, y, y… długo: yyyyyyy… Głoska y to samogłoska, oznaczamy ją na czerwono.
 • Budowanie modelu słowa lody. Niebieskie kartoniki i czerwone kartoniki dla każdego dziecka. R. umieszcza na tablicy schemat słowa lody. Dzieci wymieniają kolejne głoski w słowie lody. Pod schematem zaznaczają miejsce głoski y czerwonym kartonikiem. Następnie zaznaczają czerwonym kartonikiem inną samogłoskę w słowie lody. Wskazują spółgłoski
  i zaznaczają je niebieskimi kartonikami. Porównują liczbę spółgłosek
  i samogłosek.
 • Odkrywanie litery y, Y. Litery y, Y dla każdego dziecka. R. pokazuje literę y: małą i wielką. Dziecko omawia jej wygląd. Następnie umieszcza  literę y we właściwych miejscach pod swoimi modelami słowa lody.
 • Umieszczanie pod modelami słowa lody kartoników z wcześniej poznanymi literami. Kartoniki z literami: o, d, l dla dziecka. Dziecko umieszcza kartoniki z poznanymi literami pod modelem słowa lody. Odczytuje wyraz.
 • Dzielenie nazw obrazków na głoski. Rysowanie pod nimi odpowiedniej liczby kresek. Zaznaczanie na czerwono miejsc litery y w wyrazach.
 •  Czytanie sylab, wyrazów: dym, kot, dom, lama, motyl, w liczbie mnogiej.   
 • Wodzenie palcem po literze y: małej i wielkiej. Pisanie liter y, Y po śladach, a potem – samodzielnie..  
Elżbieta Łukomska