Planeta Ziemia – cały tydzień poświęcony ekologii, zwierzętom zagrożonym wyginięciem, recykling. Wasze zaangażowanie widać we wszystkich pracach i zadaniach.

Aleksandra Olszewska