Muzyka współczesna-propozycja zajęć 12.05

Zestaw ćwiczeń porannych  (wg K. Wlaźnik):

 „W rytm” – dziecko otrzymuje bębenek, tamburyno, drewienka (można zastąpić dostępnymi w domu grzechotkami, garnkami i łyżkami). Biega zgodnie z wybijanym przez siebie rytmem.

„Ósemki i ćwiartki” – dziecko biega szybko na palcach, a instrument (grzechotkę, garnek i łyżkę) trzyma wysoko nad głową i wybija rytm ósemkowy (R. narzuca rytm).

Następnie dziecko i rodzic chodzą na całych stopach w rytmie ćwiartek. „W parze” – jedna osoba wybija rytm, a druga tańczy, później następuje zmiana.

„Gatunki muzyczne” – zapoznanie dzieci ze współczesnymi gatunkami muzycznymi, wysłuchanie i podawanie nazw różnych gatunków muzycznych. R. włącza utwory z różnych gatunków muzycznych: muzyki klasycznej, disco polo, rocka, jazzu itd. Dziecko starają się rozpoznać gatunki i podać ich nazwy.

muzyka klasyczna:

disco polo:

rock:

jazz:

„Taneczne improwizacje” – tańczenie do różnych gatunków muzycznych, określanie tempa, nastroju. R. włącza utwory z poprzedniego ćwiczenia, a zadaniem dziecka jest tańczenie, tak jak prowadzi je muzyka. Następnie R. ponownie włącza kolejne utwory, a dziecko określa, jak jemu się tańczyło, który utwór najbardziej przypadł  do gustu. Określa nastrój i tempo muzyki.

„Taneczne rytmy disco” – wymyślanie układu tanecznego. R. wyjaśnia, że disco to muzyka taneczna. Zadaniem dziecka i rodzica jest wymyślenie układu tanecznego do piosenki disco.

„Kosmiczne dźwięki” – rozwijanie wyobraźni podczas słuchania muzyki elektronicznej – opowieść ruchowa. R. prezentuje dowolną muzykę  elektroniczną. Dziecko leży na dywanie z zamkniętymi oczami i próbuje zapamiętać, co widzi w wyobraźni. Po wysłuchaniu utworu opowiada o swoich wyobrażeniach. R. proponuje inscenizację kosmicznej podróży. Dziecko siada w wyimaginowanym statku kosmicznym, zapina pasy, odpala silnik i startuje. Podczas podróży napotyka asteroidy, które próbuje omijać albo rozbijać, strzelając do nich.

„Rock” – wysłuchanie dowolnego utworu rockowego, wskazywanie wiodącego instrumentu. R. prosi dziecko, by wsłuchało się w muzykę i zastanowiło, jaki instrument jest w tym gatunku muzycznym najważniejszy (gitara elektryczna).

„Gitara a gitara” – określanie podobieństw i różnic w wyglądzie instrumentów, rozbudzenie ciekawości dzieci grą na instrumencie. R. prezentuje zdjęcia różnych gitar (np. akustyczna, basowa, elektryczna). Dziecko określa podobieństwa i różnice w ich wyglądzie. Rozbudza zainteresowanie dzieci tym instrumentem).

gitara akustyczna
gitara basowa
gitara elektryczna

Posłuchajcie piosenki:

„Koncert rockowy” – naśladowanie gry na gitarze. R. ponownie włącza muzykę rockową. Dziecko wciela się w gitarzystę i próbuje naśladować grę na gitarze elektrycznej – w takim tempie, jakie słuchać w utworze.

„Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna (masażyk). Dziecko siedzi przed rodzicem, rodzic wykonuje masaż pleców dziecka. R.: Idą słonie,  (na plecach kładziemy całe dłonie) potem konie,  (na plecach kładziemy piąstki) panieneczki na szpileczkach.  (palce wskazujące z gryzącymi pieseczkami – szczypanie) Świeci słonko,  (zataczamy dłońmi kółka) płynie rzeczka,  (rysujemy linię) pada deszczyk.  (uderzamy w plecy wszystkimi palcami) Czujesz dreszczyk?  (łaskotanie).

„Kostka”– zabawa matematyczna. Kolejno dziecko i rodzic rzucają kostką. Zadaniem dziecka jest zsumowanie wyrzuconej liczby oczek i podanie wyniku.

Ćwiczenia

Opracowały: Małgorzata Mrówczyńska, Magdalena Mielczarek.

Małgorzata Mrówczyńska