„Muchomorki” kontakt z nauczycielami

W związku z panującą sytuacją czyli brakiem bezpośredniego, codziennego kontaktu podajemy adres mailowy – do kontaktu rodziców z nauczycielami muchomorki@przedszkole.hub.pl

Elżbieta Łukomska i Marta Janota

Elżbieta Łukomska