Michaś Ch. pokazał nam, jak pięknie wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne i swojego zajączka

Aleksandra Olszewska