Michał razem z bratem wykonują prace plastyczne

Aleksandra Olszewska