Maszyny rolnicze- zajęcia poranne 16.04

Witamy na czwartkowych zajęciach. Na początek zapraszamy do wykonania ćwiczeń porannych:

Zabawa orientacyjno- porządkowa „Wiatraczki”
Bieg w różnych kierunkach w tempie podanym przez rodzica na instrumencie perkusyjnym (można wykorzystać garnki)
Na sygnał- mocne uderzenie w instrument, dziecko zatrzymuje się i wykonuje okrężne ruchy ramionami- skrzydła wiatraka.

Zabawa z elementem podskoku „Skacząca piłka”
Podskoki obunóż w swobodnym tempie.

Zabawa z elementem czworakowania „Piesek idzie na spacer”
Czworakowanie w różnych kierunkach.
Piesek prosi o kość- przysiad, ręce w skurczu pionowym, wydawanie dźwięków naśladujących popiskiwanie pieska.

Ćwiczenie uspokajające
Marsz w tempie podanym przez rodzica na instrumencie perkusyjnym.

Prosimy przyjrzeć się ilustracjom:

pług – służy do orania, napowierzchniania gleby, odwracania jej wierzchniej warstwy.
siewnik- służy do siania


brona- służy do bronowania, wyrównywania powierzchni gleby, działa jak grabie.
kosa
łopata
motyka

R. określa przeznaczenie narzędzi i maszyn widocznych na zdjęciach. Dziecko ma za zadanie dobrać zdjęcie do opisu.

Zabawa przy piosence „Jadę traktorem” – R. włącza muzykę, dziecko udaje, że jedzie traktorem, wita się ze wszystkimi, podziwia pole.

piosenka „Jadę traktorem”- zaprasza wszystkie dzieci do zabawy

Kosiarze” – zabawa fabularyzowana, ćwiczenia ruchów obu ramion. Przy włączonej dowolnej muzyce dziecko naśladuje ruchy kosiarza (ruchy obu ramion jednocześnie). Gdy muzyka ustaje, kosiarz odpoczywa (dziecko siadają ze skrzyżowanymi nogami). Zabawa jest kontynuowana, gdy R. ponownie włącza muzykę.

Edukacja plastyczna– prosimy o wykonanie pracy plastycznej dowolną technika (kredki, mazaki, farbki, plastelina itp)

traktor

I w ramach powtórzenia wiadomości, zapraszamy do obejrzenia krótkiej bajki

To już wszystko jeżeli chodzi o zajęcia poranne, dziękujemy za udział i zapraszamy również na zajęcia popołudniowe. 🙂

Opracowały: Malgorzata Mrówczyńska, Magdalena Mielczarek

Małgorzata Mrówczyńska