Marcelek wykonał pięknego stworka z rękawiczki i mąki

Aleksandra Olszewska