Marcelek dziś też wykonał zadanie i rozpoczął od ćwiczeń grafomotorycznych a później zrobił masę solną i tworzył z niej, aż wyczarował misia :)

Aleksandra Olszewska