Marcel wykonał śliczną pracę plastyczną ,,Jak człowiek zmienił świat”

Aleksandra Olszewska