Maksiu pokazał różne swoje umiejętności i różne prace plastyczne

Aleksandra Olszewska