Kubuś wykonał śliczną pracę plastyczną i użył do jej wykonania kilku technik

Aleksandra Olszewska