Kubuś się napracował: stworzył piękną pracę plastyczną, wykonał ćwiczenia grafomotoryczne, szlaczki,labirynty i narysował kota – wojownika.

Aleksandra Olszewska