Język angielski

W środę 2 września po raz pierwszy w nowym roku szkolnym Kropelki uczestniczyły w zajęciach języka angielskiego. Wszyscy byli bardzo zainteresowani i z dużym zaangażowaniem brali udział w proponowanych zabawach.

Iza Łukaszewicz