Język angielski- grupa 3/4 latki – 19.05/21.05

Hello my dear children!   My sweethearts!  Witajcie moje drogie dzieci! Moje słodziaszki!

Czy już umiecie pokazywać i mówić po angielsku  wasze noski, oczka, uszka: nose, eyes, ears?  Yes ?  Great!

To jeszcze dzisiaj poznamy pioseneczkę związaną z naszym ciałem, a będzie to o myciu rączek co jest bardzo ważne i chyba wszystkie dzieci o tym wiedzą.

Wash your hands  ( łosz jor hends) – myj swoje rączki https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE

Wash your hands , wash your hands – myj swoje raczki  (łosz jor hends)

Everybody come along  (ewribadi kam elong) – wszyscy  przychodzą  i myją swoje rączki  

Show me your hands everybody ( szoł mi jor hends ewribadi) – pokażcie mi swoje rączki

Are they dirty?    ( ar dej derti)   Czy są brudne? 

Dirty  (derti)  – brudny,  soap  (sołp) – mydło

Time to wash your hands  ( tajm tu łosz jor hends) – czas na mycie raczek

Rub , rub , rub your hands  (rab, rab, jor hends)  pocieramy mydełkiem swoje rączki

Are they soapy?  ( ar dej sołpi)  – czy są namydlone?

Time to wash your hands (tajm tu łosz jor hends)  – czas na mycie rączek

And we sing (end łi sing)  – i my śpiewamy

Wash your hands  (łosz jor hends)  – myj swoje rączki 

Dry, dry your hands (draj jor hends ) – wycieraj swoje raczki

Are they dry  yet? ( ar dej draj jet) – czy są już suche?

Shake , shake  (szejk) your  hands – potrząsaj rączkami

Are they clean now ( ar dej klin nał) – czy są  teraz czyste?  

Wash your hands  before you eat  (bifor ju it) – myj rączki przed jedzeniem

When you come home ( łen ju kam hołm)  – kiedy przychodzisz do domu

Wash your hands

In the barhroom , wash your hands  – w łazience myj rączki

After you play , wash your hands  ( after ju plej)  – po zabawie myj rączki

Everybody come along  (ewribadi kam elong) and wash your hands  – wszyscy przychodzimy i myjemy rączki

Clean (klin) – czysty, dry (draj) – suchy

Ładna i mądra piosenka , śpiewajcie nie tylko przy myciu rączek..,                                    kisses – buziaki – pani Jowita  .

Opracowała Jowita Chorzępa

ZAJĘCIA Z DNIA 21 MAJA

Hello my dear kids, my sweethearts!  –  Witajcie moje  kochane dzieciaczki! 

Kids, dzieciaczki myślę, że piosenka – Wash your hands bardzo Wam się spodobała.

Możecie teraz mówić siostrze albo bratu – wash your hands brother! – umyj rączki braciszku!, wash your hands, sister! – umyj raczki siostrzyczko!

Dzisiaj posłuchamy piosenki, którą już trochę znacie, ale dzięki niej nauczymy się słownictwa i ciele  (body).

Head, shoulders, knees & toes  – Glowa, ramiona, kolana i palce u stóp

Head (hed) , shoulders (szoulders), knees (nis), and  toes ( end tołs) – Głowa, ramiona, kolana i palce u stóp 

And eyes ( ajs ) and ears (ijers)  – i oczy i uszy

 mouth ( end małf)  i buźka(usta)

and nose  – (and nołs) i nosek

Head and shoulders knees and toes  ( hed, szoulders, nis and tołs)

Jeszcze jedna piosenka – o misiu  My teddy bear  – mój miś

My teddy bear (maj tedi ber) has two eyes – ( hes tu ajs) – Mój misiu ma dwoje oczu

I love my tedy bear ( aj low maj tedi ber) – kocham mojego misia.

My teddy bear has one nose (maj tedi ber hes łan nołs) – mój miś ma nosek

My teddy bear has two ears ( maj tedi ber hes tu ijers) – mój miś ma dwa uszka

I love my teddy bear

My teddy bear has two arms ( maj tedi ber hes tu arms) – ma dwie ręce

My teddy bear has two legs (maj tedi ber hes tu legs) –  mój miś ma dwie nogi

I love my teddy bear  ( aj low maj tedi ber) – kocham mojego misia

To piękna piosenka – beautiful song (  bjutiful song)                                   

Słuchajcie i śpiewajcie – listen and sing

Buziaki – kisses – pani Jowita

Małgorzata Mrówczyńska