„Jesteśmy autorami”- propozycja zajęć 06.05

Gimnastyka poranna

„Rodzaje książek” – wprowadzenie klasyfikacji książek ze względu na rodzaj.

Prosimy spójrzcie na obrazki.


Następnie prosimy o porozkładanie na podłodze różnych książek np. książki kucharskie, atlasy, albumy, przewodniki, słowniki, książki dla dzieci z obrazkami, bez obrazków, wiersze, proza) – dziecko wybiera kolejno książki i opowiada o czym mogą być.

KSIĄŻKA- Jak to jest zrobione. Prosimy o obejrzenie filmu, przedstawiającego produkcję książek.

Quiz” – rozpoznawanie zdań prawdziwych i fałszywych, doskonalenie logicznego myślenia. R. czyta zdania na temat budowy książek, a dziecko odpowiada TAK/NIE w zależności od tego czy są to zdania prawdziwe, czy fałszywe.

Przykładowe zdania: – Okładka to zewnętrzna część książki. – Autor to osoba, która napisała książkę. – Każda książka ma 5 stron. – Spis treści to miejsce, gdzie jest umieszczone nazwisko autora. – Ilustracja to rysunek w książce. – Ilustracje zawsze muszą być kolorowe. – Grzbiet książki to inna nazwa pierwszej strony. – Spis treści pozwala zobaczyć, co zawiera książka i na których stronach. – Okładka jest w środku książki.

„Dlaczego lubimy książki?” – zachęcanie dziecka do wypowiedzi na temat zalet książki, np.: Dzięki książkom poznajemy ciekawe historie i postaci. Uczymy się nowych słów. Uczymy się wyrażać myśli i rozumieć innych.

Moja książka– dziecko wybiera z domowej biblioteczki swoją ulubioną książkę i opowiada o niej – rozwijanie myślania, wyobraźni, budowania zdań gramatycznie poprawnych.

Z KSIĄŻKĄ NA GŁOWIE

Jest to nic innego jak wyścigi z rodzicem z książką na głowie. Oczywiście książkę najlepiej zastąpić starymi zeszytami, bo podczas zabawy niejednokrotnie spadną z głowy. Dlatego w tym przypadku bezpieczniej będzie użyć starych zeszytów…

Posłuchajcie piosenki „O Książeczce”

„Ilustracja” – praca plastyczna w dowolnej technice. Dzieci tworzą ilustrację do swojej książki z wykorzystaniem dowolnej techniki, np. farb, pasteli, kredek, mazaków, wyklejanek.

Zakładka do książki– praca plastyczno-techniczna

Ćwiczenia:)

opracowały: Małgorzata Mrówczyńska, Magdalena Mielczarek

Małgorzata Mrówczyńska