Jak wróbelek Elemelek kolędował w niedziele

Barbara Michniewicz