Jak powstają chmury, deszcz

Czwartek 28.10.2021 r

  • Zabawa Pada deszcz – rozwijająca umiejętność manipulowania szarym papierem w rytmie

muzyki.

Arkusz szarego papieru (o wymiarach 50 cm x 50 cm) lub stara gazeta, nagranie dowolnej muzyki.

Dziecko siedzi na podłodze. Przed dzieckiem leży arkusz szarego papieru

(o wymiarach 50 cm x 50 cm) lub gazeta. W rytmie muzyki wybranej przez R. dziecko:

−− uderza opuszkami palców o kartkę szarego papieru, naśladując padający deszcz,

−− gniecie papier w rytmie melodii,

−− drze papier w rytmie melodii,

−− ściska go, tworząc kule,

−− ponownie go prostuje.

Zestaw ćwiczeń porannych

  1. Ćwiczenia orientacyjno – porządkowe: Figurka. Marsz i bieg w różnych kierunkach; na umówiony sygnał zatrzymać się i przyjąć dowolną pozycję( figurka), stanąć, jak kto potrafi najładniej.
  2. Ćwiczenia tułowia – skłony boczne: Dzwon. Rozkrok, ramiona wzdłuż tułowia. Rytmiczne skłony tułowia w lewo i w prawo. Dzieci mówią: „ Bim, bam!” ( nie odrywać stóp od podłoża ).
  3. Ćwiczenie nóg: Sprężynka. Rytmiczne przysiady i wspięcia. Rodzic reguluje tempo ćwiczenia wydając polecenia: „ Przysiad – wspięcie”.
  4. Ćwiczenia tułowia – skręty: Bąk. Siad klęczny, ramiona luźno wzdłuż tułowia. Nakręcanie bąka – skręty tułowia w jedną i drugą stronę. Dzieci naśladują głosem nakręcanie sprężyny: „ Tr… tr, po kilku skrętach wstają i obracają się na palcach dookoła swojej osi. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, zwracając uwagę, aby dzieci wykonywały obroty na zmianę za lewym i prawym ramieniem.
  5. Ćwiczenia uspokajające: Marsz po obwodzie koła: Kilka kroków we wspięciu i marsz zwykły na całych stopach.

II

Zajęcia 1. Jak należy ubierać się na spacer późną jesienią? – rozmowa kierowana.

•• Ćwiczenia klasyfikacyjne.

R. pokazuje cztery obrazki symbolizujące cztery pory roku (krokus, kłosy zbóż, kolorowy liść, gwiazdka śniegowa). Dzieci przyporządkowują je porom roku: wiośnie, latu, jesieni,

zimie. Następnie losują z koszyka ubrania i różne rodzaje obuwia. Nazywają je i umieszczają pod obrazkami symbolizującymi daną porę roku.

• Rozmowa z dziećmi na temat ubrań i obuwia, które nosimy w jesienne ciepłe dni, i te, które nosimy w pochmurną szarugę jesienną.

Zabawa orientacyjno-porządkowa Ulewa – deszczyk.

Dzieci poruszają się swobodnie po sali. Na hasło: Deszczyk – naśladują trzymanie parasola

nad głową i dalej spacerują. Na hasło: Ulewa – przykucają i chowają głowy w kolanach.

Zabawa naśladowcza ,,W parku”
Dzieci odpowiednio ruchem reagują na słowa Rodzica:
„Szumi wiatr, kołyszą się drzewa” – dzieci stoją, unoszą ręce do góry i kołyszą się wypowiadając
„szszsz”.
„Przeskakujemy kałuże” – dzieci skaczą wypowiadając „hop, hop”.
„Łapiemy na język kropelki” – dzieci wyciągają języki.
„Liczymy chmury” – dzieci podnoszą głowy do góry i paluszkiem naśladują liczenie.
„Parasole” – dzieci kręcą się dookoła własnej osi.
„Biegniemy między drzewami” – dzieci biegają.


Zabawa przy stoliku
Dzieci siadają przy stolikach i wystukują głoski w słowach podanych przez Rodzica; dom, zegar, woda, wrona, telefon.
Podają sumę sylab.
Kro-pel-ki, chmu- ra, je-sień, sza- ru- ga, ka- lo- sze, pa- ra- sol, pe- le- ry -na.
Dzieci odpowiadają, jaką głoskę słychać na początku słów: parasol, peleryna, kurtka, kalosze,
wiatr, wichura, smutek, skakać.

Odgłosy pogody” – zabawa ortofoniczna.
Ćwiczenie aparatu artykulacyjnego: języka, warg, żuchwy i podniebienia miękkiego.
Rodzic wypowiada słowa związane z pogodą:
Wiatr – szuuuuuu, szuuuuu, szuuuuu, szuuuuuu,
Deszcz – kap, kap, kap, kap,
Kropla wpada do kałuży – plum, plum, plum, plum,
Chodzę w kaloszach po kałużach – chlap, chlap, chlap, chlap.
Przy następnych powtórzeniach dzieci naśladują dźwięki wraz z Rodzicem.

Zajęcia 2. Zabawy badawcze – Jak powstają chmury i deszcz?

• Ukazanie zjawisk: parowania i skraplania.

Parowanie i skraplanie. Rodzic wykonuje – dziecko obserwuje.

Naczynie żaroodporne, kuchenka, ściereczka, wiaderko z zimną wodą.

R. stawia przezroczyste naczynie żaroodporne (bez przykrycia) na kuchence. Dzieci obserwują, jak woda zaczyna się gotować – pojawiają się bąbelki, nad naczyniem widać unoszącą się parę wodną, która znika w powietrzu. R. przykrywa naczynie pokrywką, a na jej wierzchu kładzie zmoczoną w zimnej wodzie ścierkę. Kiedy zagrzeje się ona od gorącej pokrywki, R. ponownie moczy ścierkę w wiaderku z zimną wodą, wyciska i zimną kładzie na pokrywce (czynność tę powtarza kilka razy). W tym czasie dzieci obserwują, co dzieje się w naczyniu – unosząca się para odbija się od chłodzonej ścierką pokrywki, skrapla się, czyli tworzy od spodu krople wody, które spadają do naczynia.

Wnioski:

W wyniku podniesienia się temperatury przez gotowanie woda zmienia się w parę wodną, a to zjawisko to parowanie. Para wodna w wyniku ochłodzenia ponownie zamienia się w ciecz, tworząc krople wody – czyli skrapla się.

R. wyjaśnia, że te dwa procesy ciągle zachodzą w przyrodzie. Woda znajdująca się w glebie, roślinach, jeziorach, morzach ciągle paruje. Para ta wędruje do góry i tworzy chmury. Białe chmury na tle niebieskiego nieba to właśnie para wodna. Kiedy powietrze nad chmurami ochłodzi się, para wodna obecna w chmurach skrapla się i spada na ziemię w postaci kropel deszczu, podobnie jak krople spadające z ochłodzonej pokrywki.

III

Słuchanie wiersza czytanego przez R.

Wiersz Marcina Przewoźniaka Kropelki

Kapu, kap!

Kapu, kap!

Kropla woła: − Złap mnie! Złap!

Deszcz szeleści,

pada, kapie.

Kto kropelki

deszczu złapie?

Kapu, kap!

Kapu, kap!

Ty, kałużo, krople złap!

Łapie krople więc kałuża,

ale tylko się nachmurza.

Jak mam łapać te kropelki,

gdy zmieniają się w bąbelki?

Jak to dziwnie się odbywa,

wpadła kropla – bąbel pływa!

Kto nauczy wreszcie mnie,

czy złapałam je, czy nie?

Rozmowa na temat wiersza.

– Co woła kropla?

– Jakie odgłosy wydaje spadający deszcz?

– Kto łapie krople?

– Co dzieje się z kroplą deszczu wpadającą do kałuży?

• Zabawy z kropelkami deszczu.

Woreczek lub klocek dla dziecka.

Dziecko dobierają się w pary z Rodzicem, stają naprzeciwko siebie. Każda para dostaje woreczek (klocek), który spełnia rolę kropelek deszczu. Dzieci mówią za R. fragment wiersza:

Kapu, kap!

Kapu, kap!

Kropla woła: −Złap mnie! Złap!

Na słowo: złap dzieci rzucają woreczki (klocki) do Rodzica, a przy kolejnym powtórzeniu Rodzic rzuca do dziecka.

Wypowiedzi dzieci na temat: Co robi deszcz? (Kapie, pada, szeleści).

Ćwiczenia oddechowe

Wdech – jeden krok, wydech – stanie w miejscu.

Wdech – dwa kroki, wydech – stanie w miejscu.

Wdech – trzy kroki, wydech – stanie w miejscu.

Dzieci poruszają się odpowiednio przy wdechu i wydechu:

wdech – jeden krok, wydech – mówią: Kapu, kap!

wdech – dwa kroki, wydech – mówią: Kapu, kap!

wdech – trzy kroki, wydech – mówią: Kropla woła: −Złap mnie! Złap!

Podawanie nazw rodzajów deszczu.

−− Jakie znacie rodzaje deszczu? (Mżawka, kapuśniaczek, rzęsisty deszcz, ulewa).

−− Czym różnią się te rodzaje deszczu?

−− Czy lubicie padający deszcz? Dlaczego?

Zabawa Pada deszcz.

Tamburyn bębenek.

Dzieci naśladują ruchem dłoni padający deszcz – w zależności od natężenia gry na tamburynie

(bębenku, klaskania w dłonie) przez R.

Zabawa w przeciwstawne słowa.
Rodzic mówi głośno dowolne słowo, do którego dziecko musi szybko dobrać słowo przeciwstawne np. mały – duży, ciepły – zimny, choroba – zdrowie, ładny – brzydki, mokro – sucho

Dzieci mogą wyszukiwać rymy np. do składników pogody: słońce – gorące;
chmury – rury – kury itp

Miłej zabawy.

Kolorowanki dla chętnych dzieci

Grażyna Krychowiak