„Idź Ty lepiej koziołeczku, szukać swego Pacanowa”

W bieżącym roku szkolnym Kropelki biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym, który ma przede wszystkim na celu wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej oraz wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt obejmuje realizację zaproponowanych przez autorki zadań, zgodnie z harmonogramem, lecz sposób ich realizacji, jest całkowicie dowolny i uzależniony od inwencji.

W „kropelkowej” sali powstał Kącik Koziołka Matołka, który dzięki zaangażowaniu rodziców jest wzobagcany o nowe elementy.

2 października zaprosiliśmy do sali Panią pedagog, aby zapoznała nas z Pierwszą Księgą Przygód Koziołka Matołka.

Przez kolejne miesiące będziemy realizować zadania z projektu.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie rodziców 😊🐐

Iza Łukaszewicz