Greta z Martusią pokazały nam swoje zdolności plastyczne. Kolorowe rybki i kraby.

Aleksandra Olszewska