Dzień Praw Dziecka

„Prawa dziecka”Janusz Korczak

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu wiersze poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

W piątek 20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Dzień ten obchodzony jest na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.Warto podkreślić – inicjatorką tego dokumentu była Polska, a inspiracja była myśl Janusz Korczak, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowania dziecka.Każdemu dziecku przysługują prawadziecka, tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka.Praw tych nikt nie może dziecka pozbawiać. Rozmawialiśmy o prawach dziecka, oglądaliśmy film edukacyjny „Prawa dziecka ważna sprawa” oraz kolorowaliśmy ilustracje o prawach dziecka.

Po projekcji filmu dzieci zapoznały się z wierszem Marcina Brykczyńskiego:

 „O prawach dziecka

Nikt mnie nie ma prawa siłą zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.
Ja mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama, brat lub tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania.
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to święto, o którym warto pamiętać To okazja , aby przypomnieć sobie, że każdemu dziecku, niezależnie od jego pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry czy wyznania, przynależą takie sama praw – prawa człowieka.

Elżbieta Łukomska