„Dziecko w sieci”

Rady dla rodziców dzieci korzystających z komputera (według pedagoga Andrei Braun):

 • Do czasu ukończenia szkoły podstawowej dzieci nie potrzebują w pokoju własnego komputera — w ten sposób rodzice lepiej nadzorują korzystanie z komputera rodzinnego.
 • Nieodpowiednie jest korzystanie z komputera przez dzieci przed ukończeniem 4. roku życia.
 • Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym powinni uczestniczyć w wyborze i instalacji programów edukacyjnych, gier czy też aplikacji do korzystania z poszczególnych usług sieciowych. Podczas wspólnych sesji rodzice powinni wspierać dziecko
  i wyjaśniać mu, do czego dany program służy i jak z niego korzystać. Mogą sprawdzić, czy program odpowiada zasobom wiedzy dziecka.
 • Wybierając programy dla dzieci, rodzice powinni zawsze zwracać uwagę na podaną propozycję wiekową.
 • W celu ograniczenia czasu przeznaczonego na zabawę i naukę można w przypadku starszych dzieci nastawić budzik służący jako sygnał akustyczny lub sięgnąć po specjalne programy do kontroli rodzicielskiej, (…)
 • Czas spędzany codziennie przy komputerze nie powinien przekraczać: dla dzieci
  w wieku przedszkolnym: 20 – 30 minut, dla dzieci w wieku szkolnym: 1 godziny, dla dzieci od 12. roku życia: 1,5 godziny,
 • Odległość oczu dziecka od ekranu powinna wynosić 80 cm,
 • Dzieci nie powinny w ogóle dotykać ekranu monitora,
 • Dzieci powyżej 7. – 8. roku życia mogą korzystać z internetu pod nadzorem rodziców,
 • Dla dzieci mających problemy dysgraficzne (brzydkie pismo) interesujące może być pisanie na komputerze referatów, wypracowań, listów — wielu nauczycieli jest zwolennikami takiej działalności,
 • Jeśli dziecko codziennie ogląda telewizję i korzysta z komputera, czas przeznaczony na te czynności ogółem nie powinien przekraczać: dla przedszkolaka: 0,5 godziny, dla dziecka w szkole podstawowej: 1,5 – 2 godziny.

Artykuł pochodzi z książki „Dziecko w sieci”, autor: Bartosz Danowski, Alicja Krupińska, Wydawnictwo Septem.

5 typowych błędów rodziców dotyczących komputera

Oto kilka typowych błędów jakie popełniają rodzice udostępniając dzieciom komputer:

1. Kontakt dziecka z komputerem jest zbyt wczesny. W przypadku dziecka im później tym lepiej! Dziecięca ciekawość sprawi, że ewentualne opóźnienia zostaną bardzo szybko nadrobione.

2. Dzieci dostają nierozwojowe oprogramowanie. Lepiej inwestować w programy edukacyjne, niż strzelanki, gry polegające na szybkim klikaniu myszką itp.

3. Dzieci nie mają wprowadzonego żadnego ograniczenia czasu korzystania z komputera. Program Limit na komputer sam wyłączy komputer po przekroczeniu limitu. Jeśli go nie użyjesz, musisz się zdać na poczucie obowiązku swojego dziecka, a wiadomo jak z tym zazwyczaj jest.

4. Dzieci mają maksymalne uprawnienia na komputerze. Dziecko bawiąc się jako administrator komputera naraża go na awarię, zawirusowanie i zmianę konfiguracji. To bardzo zły pomysł.

5. Mało rozmawia się z dziećmi o uzależnieniu od komputera, niebezpieczeństwach pochodzących z Internetu i zasadach używania komputera.

Pora z tym skończyć. Napraw błędy:

1. Jeśli jeszcze możesz, opóźnij kontakt dziecka z komputerem. Jeśli dziecko ma to już za sobą, zaoferuj ciekawe zajęcia jako alternatywa do komputera.

2. Kupuj dziecku ciekawe oprogramowanie edukacyjne. Niech komputer uczy i rozwija dziecko. Nagradzaj dziecko za sukcesy w tych grach! Mobilizacja wzrośnie.

3. Zainstaluj program Limit na komputer i ogranicz czas korzystania z komputera. Nie pozwól aby Twoje dziecko uzależniło się przez Ciebie od komputera!

4. Rozmawiaj z dzieckiem i tłumacz, dlaczego nie można we wszystko co znajduje się
w Internecie uwierzyć, dlaczego to co kolorowe i atrakcyjne nie zawsze jest dobre.

Pamiętaj dobry rodzic, to mądry rodzic.

Elżbieta Łukomska