Drodzy Rodzice, na miesiąc zawieszone są spotkania z terapeutą pedagogicznym Panią Teresą Musielak i logopedą Ireną Pacześną.

Barbara Michniewicz