Drodzy Rodzice!

W tym roku szkolnym będziemy realizowały dwa projekty:

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” – o tym napisze później ,

„Ekokulturalne przedszkole”

Cele Ekokulturalnego Przedszkola:

  • poszerzanie świadomości ekologicznej; 
  • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; 
  • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; 
  • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; 
  • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;  
  • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; 
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

W związku z tym prosimy  kto ma i kto może przynieść do naszej grupy kwiatki  lub szczepki kwiatów doniczkowych, które z przedszkolakami będziemy pielęgnować. Dziękujemy!

Barbara Michniewicz