Domowa zerówka – 7.12.2021

Witajcie Kropelki. Na początek zapraszam do wspólnego śpiewania- piosenka „Kochany Panie Mikołaju”.

1.Odkrywanie litery y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej  

 • Określanie ostatnich głosek w słowie lody   
 • Zaznaczanie litery y w wyrazach(wyszukiwanie gazetach). − Czy lody można jeść tylko latem? − Jakie smaki lodów znacie?  
 • Jaką głoskę słyszysz na końcu słowa lody? Dziecko wymienia  inne słowa,
   w których głoskę y słychać na końcu (domy, kwiaty, dywany, budy…) i w środku (dym, mydło, pyton, ryby…). R. wyjaśnia, że w języku polskim nie ma słów rozpoczynających się głoską y.
 •  Budowanie schematu słowa lody( Białe kartoniki). Dziecko dzieli słowo lody na sylaby. Układa  kartoniki, wyklaskuje sylaby i jednocześnie je wymawia , potem wypowiada całe słowo.
 • Następnie dziecko układa tyle kartoników, ile głosek słyszy w słowie lody, wymawia  głoski głośno, dotykając kolejno kartoników.
 • Określanie rodzaju głoski y. Dziecko wybrzmiewa  głoskę y: krótko: y, y, y, y… długo: yyyyyyy… Głoska y to samogłoska, oznaczamy ją na czerwono.
 • Budowanie modelu słowa lody. Niebieskie kartoniki i czerwone kartoniki dla każdego dziecka. R. umieszcza na tablicy schemat słowa lody. Dzieci wymieniają kolejne głoski w słowie lody. Pod schematem zaznaczają miejsce głoski y czerwonym kartonikiem. Następnie zaznaczają czerwonym kartonikiem inną samogłoskę w słowie lody. Wskazują spółgłoski
  i zaznaczają je niebieskimi kartonikami. Porównują liczbę spółgłosek
  i samogłosek.
 • Odkrywanie litery y, Y. Litery y, Y dla każdego dziecka. R. pokazuje literę y: małą i wielką. Dziecko omawia jej wygląd. Następnie umieszcza  literę y we właściwych miejscach pod swoimi modelami słowa lody.
 • Umieszczanie pod modelami słowa lody kartoników z wcześniej poznanymi literami. Kartoniki z literami: o, d, l dla dziecka. Dziecko umieszcza kartoniki z poznanymi literami pod modelem słowa lody. Odczytuje wyraz.
 • Dzielenie nazw obrazków na głoski. Rysowanie pod nimi odpowiedniej liczby kresek. Zaznaczanie na czerwono miejsc litery y w wyrazach.
 •  Czytanie sylab, wyrazów: dym, kot, dom, lama, motyl, w liczbie mnogiej.   
 • Wodzenie palcem po literze y: małej i wielkiej. Pisanie liter y, Y po śladach, a potem – samodzielnie..  

2.Wypełnianie konturów litery Y plasteliną oraz kolorowanie obrazka.

Iza Łukaszewicz