Dodatkowe materiały do zajęć :)

Poniżej znajdują się dodatkowe materiały, które można wykorzystać podczas pracy z dzieckiem. Do dyspozycji są ćwiczenia ruchowe (naśladowcze), ilustracje przedstawiające emocje oraz wyrazy do czytania dla naszych Sówkowych Bystrzaków.

Ćwiczenia ruchowe na podstawie ilustracji – naśladowanie ruchów zwierząt

Ćwiczenia w nazywaniu emocji i odczuć.

DLA DZIECI ZDOLNYCH (CZYTAJĄCYCH) – ćwiczenia w czytaniu wyrazów związanych z emocjami.

Patrycja Popko