Delegacja PM 10 grupa Słoneczka pod pomnikiem Sybiraków

Małgorzata Jarząbek