Czwartek 09.12.2021

Zajęcia 1. Rozmowa na temat sportów zimowych.

R. pyta: − Jakie znacie sporty zimowe?

− Jaką dyscyplinę sportową uprawia Kamil Stoch i Piotr Żyła?

− Jakie sporty zimowe wy chcielibyście uprawiać?

• Dzielenie nazw sportów zimowych na sylaby.

Zdjęcia przedstawiające zimowe dyscypliny sportowe.

Dzieci oglądają zdjęcia różnych zimowych dyscyplin sportowych. Nazywają je samodzielnie lub z R. Np.: skoki narciarskie: sko-ki nar-ciar-skie, biegi narciarskie: bie-gi nar-ciar-skie, łyżwiarstwo: łyż-wiar-stwo, hokej: ho-kej, jazda figurowa na lodzie: jaz-da fi-gu-ro-wa na lo-dzie.

• Wymienianie cech sportowca. R. pyta: − Jaki powinien być sportowiec? − Co powinien codziennie robić?

Zabawa ruchowo-naśladowcza – Sporty zimowe.

R. podaje nazwy dyscyplin sportowych uprawianych zimą, dzieci naśladują ruchy sportowców, którzy uprawiają daną dyscyplinę.

Ćwiczenia wzrokowo-słuchowo-ruchowe – Zabawy na śniegu.

Naśladowanie zimowych odgłosów: chrzęstu śniegu ugniatanego butami, wiejącego wiatru. Rytmizowanie tekstu: Zima biała – śniegu nasypała. Mówienie tekstu połączone z wykonywaniem ruchów – naprzemiennych przysiadów i wyprostu: Zima (przysiad), biała (wyprost) – śniegu (przysiad), nasypała (wyprost).

Ćwiczenia ruchowo-graficzne. R. opowiada o zimie, a dzieci kreślą w powietrzu odpowiednie kształty.

Był ładny zimowy dzień. Słońce (kreślą kształt słońca) świeciło mocno i odbijało swe promienie na śniegu, który lśnił. Nieliczne chmury (kreślą kształt chmury) leniwie płynęły po niebie. Nagle zerwał się wiatr (naśladują odgłos wiatru). Chmury zasłoniły słońce i zaczął padać śnieg (ruchami palców dłoni naśladują padający śnieg).

Zabawa ruchowa – Buch w śnieżny puch

Dzieci spacerują po sali przy dźwiękach muzyki. Gdy usłyszą klaśnięcie skaczą do śniegowej zaspy, naśladują rozgarnianie śniegu rękami, próbując się z niej wydostać. Dźwięk muzyki ponownie zaprasza dzieci do marszu w różnych kierunkach.

Zajęcia 2. Doświadczenie i obserwacja – poznawanie właściwości fizycznych śniegu.

Rozmowa na temat śniegu.

− Co to jest śnieg?

− W jakich porach roku się pojawia?

− Jaki jest śnieg?

R. zwraca uwagę, że śnieg, który pada, jest miękki, delikatny, puszysty. Natomiast gdy poleży dłużej, robi się twardszy. − Co dzieje się ze śniegiem, gdy go trzymamy w ciepłym pomieszczeniu? Pamiętajmy! Śnieg topi się, a nie rozpuszcza.

• Układanie porównań określających charakterystyczne cechy śniegu.

Dzieci kończą porównania rozpoczęte przez R.:

− Śnieg jest biały jak…

− Śnieg jest zimny jak…

− Śnieg jest miękki jak…

− Śnieg jest mokry jak…

Śnieg to opad atmosferyczny składający się głównie z sześcioramiennych kryształków lodu łączących się w płatki śniegu. Na ziemi tworzy porowatą pokrywę śnieżną. Śnieg powstaje, gdy w chmurach para wodna zamarza – krystalizuje (sublimacja – ze stanu gazowego przechodzi w ciało stałe). Śnieg jest plastyczny, ale nie zawsze tak łatwo się lepi. Np. puch śnieżny – lekki, puszysty śnieg, zaraz po opadzie jest mało plastyczny.

Zabawa ruchowo-naśladowcza – Narciarz. R. naśladuje ruchy narciarza: biegnącego po śniegu, podchodzącego pod górkę, zjeżdżającego z niej, a dzieci powtarzają te ruchy.

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Wirujące płatki śniegu. Dziecko jest płatkiem śniegu na dźwięk muzyki płatki wirują wokoło wolnym ruchem. Gdy muzyka milknie płatki śniegowe opadają na ziemię – dzieci przykucają. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie.

Chętne dzieci zapraszamy do pokolorowania wybranej kolorowanki.

Elżbieta Łukomska