Co rodzic powinien wiedzieć o rotacyzmie?

              Rotacyzm, inaczej reranie, to często występująca wada wymowy, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Polega na nieprawidłowej realizacji głoski R. Może być ona opuszczana w mowie, zamieniana  na l , j   lub zniekształcona.   Reranie może znacznie utrudniać kontakty językowe z otoczeniem i sprzyjać niepowodzeniom szkolnym uczniów. Warto wiedzieć zatem, jak zapobiegać rotacyzmowi i skorygować go, zanim nieprawidłowy wzorzec wymowy utrwali się.

Głoska R –  jest dźwięczna, , przedniojęzykowo-dziąsłowa, ustna, twarda – powstaje w efekcie wibracji przedniej części języka. Jest głoską trudną – by została prawidłowo wymówiona, język musi być nie tylko bardzo sprawny ( dziecko musi opanować m.in. ruchy pionowe), ale też właściwie ułożony: jego koniuszek powinien wibrować, delikatnie uderzając o tzw. wałek dziąsłowy, czyli miejsce znajdujące się za górnymi siekaczami. Wargi są wtedy lekko rozchylone, żuchwa obniżona, a więzadła głosowe drgają, wydając charakterystyczny dźwięk. Ponieważ nie jest to proste, w wymowie dziecka pojawia się z reguły jako ostatnia, w 5-6 roku życia.

Przyczyny rotacyzmu.

                                                                                                                                                              1. Nieprawidłowości w budowie anatomicznej języka, takie jak za krótkie wędzidełko,  język za duży albo odwrotnie – krótki, ale za to zbyt gruby, czy też mniejsza ruchomość koniuszka języka lub słabsza sprawność mięśni języka, przez co dziecko nie jest w stanie ustawić go w odpowiedniej pozycji.

2.Nieprawidłowości w budowie podniebienia twardego, miękkiego- rozszczep

3.Wady zgryzu -często spowodowane przez zbyt długie używanie smoczków, ssanie palca, obgryzanie paznokci

4.Przetrwałe połykanie niemowlęce, może przyczynić się do braku pionizacji języka.

5. Naśladowanie wzorów z otoczenia -zdarza się ,że dziecko przyswaja sobie sposób w jaki wymawiają głoskę R najbliższe osoby.

Rodzaje rotacyzmu.


1. Mogirotacyzm – mówimy o nim, gdy głoska R nie istnieje w systemie fonetycznym dziecka i dlatego jest pomijana w wyrazach – np. zamiast ryba dziecko mówi yba, .


2. Rotacyzm właściwy – mamy z nim do czynienia wówczas, gdy głoska R wymawiana jest nieprawidłowo, do czego dochodzi na skutek zmiany miejsca artykulacji. Powstaje wówczas dźwięk nie występujący w prawidłowym systemie fonetycznym. Wyróżniamy tu następujące rodzaje rerania:

  • wargowe – w drgania wchodzą wargi przy dolnych lub górnych siekaczach
  • języczkowe – drgania przenoszone zostają na języczek umiejscowiony na końcu podniebienia miękkiego
  • podniebienne – drgania powstają, gdy tylna część języka zbliża się do podniebienia miękkiego
  • międzyzębowe – gdy w trakcie drgań czubek języka wsuwa się między zęby
  • krtaniowe – gdy głoska r dobywa się z głębi krtani
  • gardłowe (tzw. wymowa francuska) – gdy drgania tworzą się między nasadą języka, a tylną ścianą gardła
  • policzkowe – w trakcie wymawiania słowa powietrze przepływa w stronę policzków, co wprawia je w drgania
  • nosowe – wywołane niedomknięciem przejścia do jamy nosowej
  • boczne – gdy w trakcie wypowiadania słowa powietrze przedostaje się między górnymi dziąsłami, a boczną krawędzią języka.

3. Pararotacyzm (rotacyzm rozwojowy) – gdy dziecko zastępuje głoskę R innymi, np. l, ł, j.

Korekcja rotacyzmu

Rotacyzm u dziecka trzeba korygować, gdyż nieprawidłowy wzorzec wymowy może się utrwalić, sprawiając w przyszłości problemy. Sporo zależy od przyczyny, w której ustaleniu pomoże wizyta u logopedy.

Do specjalisty można zgłosić się już z 3-4 letnim dzieckiem – wtedy logopeda ustali, czy mamy do czynienia z rotacyzmem rozwojowym, który minie w sposób naturalny, czy też problem leży np. po stronie nieprawidłowej budowy anatomicznej i konieczna będzie pogłębiona diagnoza.

Taka wizyta jest natomiast konieczna zawsze, gdy dziecko ma już sześć lat i nadal nie wymawia głoski R lub wymawia ją nieprawidłowo.

Etapy korygowania wady:

1.Etap przygotowawczy -ćwiczenia języka ( jama ustna powinna być otwarta ):

– unoszenie przez dziecko języka do podniebienia i opuszczanie na dno jamy ustnej

– dziecko liże językiem podniebienie

– szybko dotyka i odrywa czubek języka od różnych miejsc na podniebieniu

– kręci językiem na dnie jamy ustnej

– dotyka czubkiem języka dolnych i górnych zębów

– podwija przód języka za dolnymi zębami i wywija za górnymi zębami

– unosi szeroki język do górnego wałka dziąsłowego

– zlizuje krem z górnych dziąseł

– naśladuje ssanie cukierka

– dziecko kląska jak konik

– unosi język do górnego wałka dziąsłowego i wypowiada ttt wolno a następnie szybko

– unosi język do górnego wałka dziąsłowego i wypowiada ddd wolno a następnie szybko

– unosi język do górnego wałka dziąsłowego i wypowiada td oraz tdn

– wypycha językiem policzki

– mlaska językiem.

2.Etap wywoływania głoski  R .

– Dziecko otwiera usta ,dotyka  czubkiem języka do wałka dziąsłowego za górnymi zębami, wypowiada szybko td, td, td. Czubek języka  dwukrotnie wznoszony jest do góry, dzięki czemu powstaje drgnięcie tr.                                                                                                                                                -Dziecko wymawia dziąsłowe ddddd, osoba ćwicząca z dzieckiem potrąca od spodu język szpatułką , powstaje dr,dr.                                                                                                                                                               -W wyrazach, , w których występuje R po spółgłoskach, dziecko w miejsce głoski R wypowiada podwójne dziąsłowe dd np.: droga jak ddoga, dres jak ddes, trawa jak tdawa.

3.Etap utrwalania głoski  R.

Po spółgłoskach d,t ( obrazki, wyrazy w załącznikach).

Po spółgłoskach b, p ( obrazki w załącznikach).

Po innych spółgłoskach ( obrazki w załącznikach).

W nagłosie, śródgłosie ,na końcu wyrazu.

W zdaniach.

Opracowała  logopeda: Irena Pacześna

Elżbieta Łukomska