BUDOWANIE U DZIECKA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI, A WIARA W SIEBIE

BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI, A WIERA W SIEBIE.
Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci, odgrywa kluczową rolę w ich późniejszym rozwoju. Przyjęto się uważać, że ciągłe pochwały, słowa tj. „wspaniały”, „fantastyczny” wzmacniają poczucie własnej wartości, nie do końca jednak tak jest. W konsekwencji takiego działania, własne ego rośnie, z czasem „ciągle nadmuchiwany balon pęka” pod wpływem najmniejszego nawet bodźca- np. stracie przyjaciela, nieudanej pracy plastycznej. Na przekonanie o własnej wartości wpływa wiedza o tym kim jesteśmy i doświadczenie z tym związane. Osoba o dobrze rozwiniętym poczuciu własnej wartości czuje się dobrze z samym sobą, jest niezależna. Osoby o niskim poczuciu własnej wartości czują się niepewnie, są krytyczne wobec siebie, obwiniają siebie o najmniejsze nawet błędy. W tym momecie powinno pojawić się pytanie: którą z osób jest moje dziecko oraz co mogło na to wpłynąć? Wiara w siebie z kolei to coś w czym jesteśmy dobrzy, zdolni. Odnosi się do rzeczy, które potrafimy zrobić. Jest ona cechą bardziej nabytą. Wiara w siebie więc wpływa ogromnie na budowanie własnej wartości.
POPATRZ NA MNIE MAMO!- POTRZEBA BYCIA DOSTRZEŻONYM
Wpływ na poczucie własnej wartości u dzieci ma to w jaki osób postrzega i czy akceptuje je osoba najbliższa. Wielu rodziców bardzo kocha swoje dzieci, ale nie potrafi tego okazać, a wyrażanie miłości to decydujący czynnik w budowaniu poczucia własnej wartości. Wyrażać miłość możemy zaś przez proste czynności np. przez zwrócenie uwagi na dziecko, które osiąga cele np. namalowało rysunek, dobiegło do celu. Potrzeba dostrzegania dzieci również w sytuacji, kiedy coś poszło nie tak jest także kluczowa w budowaniu poczucia własnej wartości. w tej sytuacji używamy stwierdzenia „widzę, że coś poszło, nie po Twojej myśli, rozumiem doskonale Twój smutek, jak mogę Ci pomóc?’. POPARZ NA MNIE MAMO! – jest stwierdzeniem kluczowym, pomagającym budować własną wartość. Dzieci niedostrzegane przez rodziców tzw. „niewidzialne” nie będą budowały poczucia własnej wartości, tym samym nie będą miały fundamentu do zbudowania poczucia wiary w siebie. Ta sama sytuacja ma miejsce, kiedy dzieci są nadmiernie chwalone. Bądźmy więc podporą dla dziecka, drogowskazem w budowaniu WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI.
Opracowały: Małgorzata Mrówczyńska, Magdalena Mielczarek

Małgorzata Mrówczyńska