9 czerwiec

WITAJCIE KOCHANI!!!!

Temat: Baca owce pasie, na hali, na hali.

Dzisiaj przeniesiemy się w polskie piękne góry. Zapraszam Was na górską łąkę (halę), gdzie górale wypasają owce.

(baca to starszy pasterz owiec, juhas to młodszy pomocnik bacy podczas wypasania owiec).

Propozycje zabaw i zadań:

1.Liczymy owce.

*Zadanie 1 (potrzebne będą liczmany i kartoniki z liczbami i znakami +, -, =).

Nz hali, na hali 10 owiec baca pasie. Dwie w góry mu uciekły. Ile teraz masz owiec baco ?. (Ułóż 10 liczmanow. Odsun 2. Ułóż działanie: 10-2=8). Tak samo postępuj przy kolejnych zadaniach.

*Zadanie 2

Do zagrody 9 owiec wpędził juhas młody. Ale cztery starsze owce uciekły z zagrody. Policz teraz szybko mi- ile owiec w zagrodzie śpi? .

*Zadanie 3.

Na hali, na hali raz się tak zdarzyło, że do 7 starszych owiec 3 młode przybyły. Powiedz teraz mi-ile wszystkich owiec w zagrodzie śpi?.

*Zadanie 4.

Na łące pod góra juhas owce pasie; cztery czarne owce i pięć białych hasa. Ile wszystkich jest w stadzie juhasa ?.

*Zadanie 5-dla chętnych.

Na zielonej hali, raz się tak zdarzyło, że dwóm starym owcom, po trzy się urodziło. Ile wszystkich owiec jest teraz w zagrodzie?.

2. Zabawa ruchową pt.: „Aby w góry wybrać się”.

Kto chce wędrować po górach musi być silny i zdrowy. Aby w góry wybrać się trzeba mieć dobrą kondycję, należy rozgrzać swoje mięśnie. W tym celu należy wykonać np.: 5 przysiadow, 10 sklonow, 10 wymachów ramion, 5 podskokow na prawej i lewej nodze…..

3. Uruchomcie swoją wyobraźnię – zapraszam do wykonania pracy plastycznej pt.: „Góry” (technika dowolna).

4. Wskaż na mapie Polski pasma górskie. Spróbuj odczytać ich nazwy z Rodzicem lub samodzielnie. Zwróć uwagę na kolorystykę pasm górskich na mapie.

POWODZENIA!!!☺

POZDRAWIAM!!!!❤❤❤

Elżbieta Pyzik