Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad 2020

Tematy kompleksowe:

 1. Jak przekazujemy informacje.
 2. Kapie, kropi, mży…
 3. Dbamy o zdrowie.
 4. Opiekujemy się zwierzętami.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z pocztą
 • rozwijanie umiejętności konstruowania swobodnych wypowiedzi
 • utrwalenie znajomości figur: kwadratu, prostokąta, trójkąta
 • zapoznanie dzieci z współczesnymi środkami przekazu informacji
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania właściwości wody
 • stwarzanie możliwości do tworzenia własnej ekspresji plastycznej
 • budzenie radości z samodzielnego wykonania instrumentu muzycznego
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę
 • doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się na forum grupy
 • rozwijanie spostrzegawczości orientacji w przestrzeni
 • rozwijanie umiejętności właściwego posługiwania się prostymi narzędziami i materiałami
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowej
 • określenia mniej i więcej , tyle samo
 • rozwijanie wrażliwości dziecka na piękno słowa
 •  nazywanie emocji (radość, smutek, płacz, złość )
 • zachęcanie dzieci do tworzenia muzyki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych
 • kształcenie poczucia rytmu

Wiersz miesiąca

„Dbaj o zdrowie”  Joanna Myślińska

Gdy zdróweczko dopisuje,

świat się śmieje i raduje,

a więc każdy ci to powie:

„Musisz dbać o swoje zdrowie.

Jedz warzywa i owoce i przesypiaj wszystkie noce,

znaj higienę osobistą, myj się zawsze wodą czystą.

 Bo kto zdrowia nie szanuje, ten,

niestety, wciąż choruje.”

Elżbieta Łukomska