25 marzec – „Utrwalamy poznane litery” – proszę otworzyć plik

Poznane do tej pory litery
Beata Dzierko