Założenia dydaktyczno-wychowawcze- listopad

– utrwalenie nazw owoców i warzyw

– zachęcenie do obserwacji pogody

– rozwijanie zainteresowań plastycznych

– doskonalenie rzutu do celu

– doskonalenie umiejętności grupowania przedmiotów

– zachęcanie do samodzielności w szatni

– umuzykalnianie dzieci

-zapoznanie z przyborami higieny osobistej

– doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego

-doskonalenie spostrzegawczości

– poszerzenie wiadomości na temat zawodu listonosza

– zachęcanie do naśladowania

-doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3

– doskonalenie percepcji słuchowej

– rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

– wdrażanie do szanowania zabawek

– rozwijanie poczucia rytmu

Małgorzata Mrówczyńska