Moi Kochani wysyłam Wam kolejne ćwiczenia grafomotoryczne, ponieważ sprawność ręki jest bardzo ważna, by dobrze przygotować się do nauki pisania. Tak samo ważne są różne zabawy plastyczne, ponieważ podczas zabaw stymulujemy rękę.

Aleksandra Olszewska