Kropelkowe życie

Przedszkolne życie jest bardzo ciekawe.Mimo stałego rozkładu dnia,który jest niezwykle istotny, każdy dzień jest inny i niesie mnóstwo wrażeń.

Iza Łukaszewicz