Uwaga !

Przepraszamy, ale z przyczyn od nas niezależnych, niniejsza strona nie jest aktualizowana.
W związku z tym, zapraszamy tymczasowo pod adres
http://www.dziesiatka.przedszkolowo.pl

Aktualizacja, 20.12.2016: Biedronki, Misie, Aktualności, Stokrotki, Jeżyki.
  Menu:
Strona główna
Aktualności
Serwis fotograficzny
Nasza oferta
Dla rodziców
Publikacje
Liga Ochrony Przyrody
Podziękowania
  Grupy:
Stokrotki
Misie
Muszelki
Biedronki
Kangurki
Jeżyki
Poziomki
  Nasz placówka:
Dane podstawowe placówki
Status
Statut
Koncepcja przedszkola
Majątek
  Kontakt:
Przedszkole Miejskie nr 10
Kolorowy Świat
ul. Monte Cassino 24-25
72-600 Świnoujście
tel. (0-91)327-47-80,
tel.(fax) (0-91)321-98-21
e-mail: dziesiatka@uznam.net.pl
  Pokaz slajdów:
  Statystyka:
statystyka
zajęcia dodatkowe terapii pedagogicznej i zajęcia logopedyczne, kliknij aby przeczytać treść ogłoszenia
Grono Pedagogiczne
   Witamy serdecznie Państwa na stronie internetowej poświęconej Przedszkolu Miejskiemu Nr 10 - Kolorowy Świat w Świnoujściu. Na łamach tego serwisu chcemy przybliżyć pracę naszej placówki, przedstawiając nasze sukcesy jak również problemy z jakimi się borykamy. Znajdziecie tu Państwo wiadomości z życia placówki, skład naszego grona pedagogicznego i pracowników, ogłoszenia itp. Rodziców zapraszamy do działu "Dla rodziców", gdzie znaleźć można wszystkie potrzebne informacje jak również i druki dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola.


Misja jednostki:

   Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 Kolorowy Świat w Świnoujściu dba o zapewnienie zgodności działalności jednostki z przepisami prawa oraz opracowanymi procedurami wewnętrznymi. Zapewnienie skuteczności i efektywności działania, szczególnie w zakresie gospodarki finansowej. Dba o zapewnienie ochrony zasobów, efektywność i skuteczność przepływu informacji. Zarządza ryzykiem oraz dba o przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.
   Przedszkole Miejskie nr 10 Kolorowy Świat zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie, zdobywanie umiejętności i wiedzy oraz wspomaga ich we wszechstronnym rozwoju. Zapewnia bezpieczeństwo. Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.


Jesteśmy po to aby:
 • Biorąc pod uwagę indywidualność każdego dziecka tworzyć warunki wspomagające jego wszechstronny rozwój wyposażyć dzieci w umiejętność dbania o swoje zdrowie i higienę;
 • Zapewnić bezpieczeństwo i opiekę;
 • Wspólnie z rodzicami uczestniczyć w wychowaniu dzieci;
 • Zmierzać do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych: dom, przedszkole;
 • Wyposażyć dziecko w zachowania akceptowane społecznie i przydatne w dalszym życiu;
 • Nauczyć dziecko zachowań proekologicznych;
 • Spełniać dziecięce marzenia.

certyfikat certyfikat certyfikat


Tradycje naszego przedszkola:
 • Współpracujemy z różnymi instytucjami między innymi: LOP, MDK, PCK, szkołami, przedszkolami, lokalnymi mediami, i osobami ( np. z malarzem Włodzimierzem Mierzyńskim);
 • Dokumentujemy wydarzenia w Kronice;
 • Organizujemy spotkania z okazji różnych świąt: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, spotkanie przy choince...
 • Urządzamy bal karnawałowy i piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka;
 • Dajemy możliwość Rodzicom uczestniczenia w zajęciach otwartych, wspólnych zabawach;
 • Zaznajamiamy dzieci ze sztuką i kulturą;
 • Zapoznajemy dzieci z regionem nadmorskim,
 • Organizujemy spotkania integracyjne Rodziców i dzieci;
 • Uroczyście żegnamy dzieci z grup zerowych


Historia przedszkola

   22 grudnia 1979 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Przedszkola Miejskiego Nr 10 przy ulicy Matejki 47. Wśród zaproszonych gości zaleźli się; Inspektor Oświaty i Wychowania Zenon Mroczkowski, wizytator M. Rogalska i J. Dobrzyńska, budowniczy, dyrektorzy świnoujskich przedszkoli.
   Pierwszym dyrektorem przedszkola była Irena Traczyk. Według orzeczenia organizacyjnego przedszkole miało być placówką czterooddziałową. Wyż demograficzny sprawił, że w roku 1981 utworzono oddział piąty, a w 1985 szósty, tzw. filię przedszkola, która mieściła się przy ulicy Matejki 45. W 1989 roku liczba oddziałów zmniejszyła się do czterech, a od września 2004 roku jest ponownie sześć oddziałów. Wiąże się to ze zmianą siedziby placówki.
    Przedszkole z dniem 01.09.2004 roku zostało przeniesione do nowej siedziby przy ulicy Monte Cassino 24-25, po zlikwidowanym Przedszkolu Komendy Portu Wojennego. 22.12.04 r. przedszkole obchodziło 25 lecie swojego istnienia. W ciągu tych 25 lat w przedszkolu pracowało 45 nauczycieli oraz 51 pracowników obsługi i administracji (włącznie z zatrudnionymi obecnie), a zarządzało nim w sumie trzech dyrektorów: Irena Traczyk, Lidia Sobczyk i Anna Dul (pełniąca tą funkcje obecnie). Przez cały okres funkcjonowania placówki opuściło ją 751 absolwentów. Najstarsi z nich mają obecnie 31 lat. Nasi wychowankowie zdobyli liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastyczno-literackich, przyrodniczych i to zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Przedszkole posiada 150 miejsc dla dzieci od 3 do 6 roku życia.

Nazwa przedszkola

   Nasze przedszkole nosi nazwę "KOLOROWY ŚWIAT". Mamy swoje logo oraz piosenkę przedszkola pt. "KOLORY":
logo PM 10 Niebo kolor ma niebieski
a trawa zielony
Złote słońce, srebrny księżyc
czarny mają wrony
wszystko swoje ma kolory
chmury, ziemia, drzewa,
krowa co po łące chodzi
i ptak, który śpiewa:
la, la, la
kolory wszystko ma,
la, la, la
kolory mam i ja.
Wiosna z nami gra w zielone
lato w żółte słońce
jesień brązem nam maluje
liście spadające.
Zima w białym jest kolorze,
kiedy dużo śniegu.
Wiem już o tym
i nie muszę pytać się kolegów.
la, la, la
kolory wszystko ma,
la, la, la
kolory mam i ja.
Š Jerzy Farkas.