ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE – zabawy, utrwalenie pojęć mały – duży i praca plastyczna

Aleksandra Olszewska