Znaczenie spędzania wspólnego czasu rodziców z dzieckiem.

„Wspólnie spędzony czas z rodzicami jest dla dziecka jest tak samo ważny jak poczucie bezpieczeństwa”.

Wspólny czas rodzica z dzieckiem, wspólne podejmowanie różnych działań niosą ze sobą liczne zalety i cenne wartości. Tworzą okazję nie tylko do wielu wspólnych doświadczeń, ale i współprzeżywania radości, ekscytacji, ale i rozczarowań, niepokojów czy smutków. Ten rodzaj wspólnoty, doświadczanej np. przy wspólnych lekturach na dobranoc, pieczeniu ciasta,  wspólnym przeżywaniu przygód bohaterów bajek zapada w pamięć często na całe życie i stanowi podstawę intensywnej, głębokiej więzi. Buduje także w dziecku poczucie przynależności i bezpieczeństwa, zaspakajając najbardziej podstawowe z dziecięcych potrzeb.          

Wspólnie spędzany czas to dla rodzica niepowtarzalna okazja wywarcia głębokiego wpływu wychowawczego. Podejmując wraz z dzieckiem wspólną zabawę, aktywność sportową czy razem wykonując zwykłe, domowe czynności rodzic ma okazję demonstrować wzory, przykłady poprawnego wykonywania różnych czynności, podejmowania pożądanych zachowań. Ma także możliwość przekazywania wielu uwag i sugestii w naturalnych sytuacjach i w naturalny sposób, bez sztucznego dydaktyzmu – po prostu dzięki towarzyszącej wspólnym chwilom, rozmowie.       

Wspólne aktywności dają ponadto rodzicowi możliwość dobrego poznania swojego dziecka – zaobserwowania powtarzających się zachowań, często wybieranych celów, sposobów radzenia sobie z trudnościami, reagowania na sukcesy i niepowodzenia. Co ważne, rodzic ma także okazję poznania możliwości i ograniczeń dziecka, jego mocnych i słabych stron, a także wykazywanych przez nie predyspozycji i uzdolnień. Mając taką wiedzę, może trafniej dobierać proponowane dziecku aktywności i działania tak, aby w pełni rozwijać tkwiący w dziecku potencjał.

Opracowała: Magdalena Mielczarek, Małgorzata Mrówczyńska

Magdalena Mielczarek