zadania o ptakach

zadania na 3.04 ( piątek)

Dziecko układa z figur geometrycznych ( figury w kopercie) wymyślone przez siebie ptaki. Przeliczają, ile figur zostało użytych.

Opowiadanie historyjki o wildze. Rysowanie po śladzie drogi kukułki do gniazda wilgi. Karta pracy cz.3 str. 63

Zajęcia muzyczno – ruchowe ” W słonecznej krainie” film

Zapisywanie obliczeń do sytuacji przedstawionych na obrazkach. Czytanie zadań. Wykonywanie do nich ilustracji i zapisywanie obliczeń. Karta pracy ” Litery i liczby” cz.2 str. 56 -57

Kolorowanie rysunku czajki według wzoru, czytanie z rodzicem lub samodzielnie nazw części ciała czajki , karta pracy cz.3 str. 64

Lidia Sobczyk