Uzależniony przedszkolak?

Urządzenia elektroniczne takie jak tablet, telefon komórkowy czy komputer albo gry komputerowe to w dzisiejszym świecie  już codzienność.  Można wyjść z założenia, że  im szybciej dziecko nauczy się nimi posługiwać, tym lepiej. Maluch korzystający z komputera czy telefonu nierzadko wcześniej niż jego rówieśnicy poznaje cyfry, uczy się liter i czytania.  Dziecko pochłonięte czynnościami na sprzęcie elektronicznym jest  zadowolone, bezpieczne, ciche i nie absorbuje dorosłych dając im czas na różne domowe czynności czy nawet chwilę odpoczynku.  Same plusy?  Nie!!!  Może stać się to źródłem poważnych kłopotów.

– Dotyczących   rozwoju  społecznego dziecka. Dziecko spędzające dużo czasu przed komputerem, siłą rzeczy ma go znacznie mniej na kontakty „twarzą w twarz” zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi. Zatem znacznie wolniej i w sposób ograniczony nabywa umiejętności  potrzebne każdemu człowiekowi w codziennym życiu takie jak, komunikowanie swoich potrzeb, respektowanie reguł czy ograniczeń, umiejętność rozmowy, liczenie się z  potrzebami innych i wrażliwość na nie, umiejętność dzielenia się z innymi czy zdolność do kompromisu.

  – Dotyczących rozwoju emocjonalnego dziecka. Tylko w kontaktach z innymi ludźmi uczymy się rozpoznawania własnych i cudzych emocji, właściwego reagowania w określonych sytuacjach, empatii, poznajemy potrzebę przynależności, przyjaźni, miłości i akceptowane społecznie sposoby ich zaspokajania. Tymczasem komputer izoluje dziecko od innych ludzi. Im dłużej trwa taki stan, tym bardziej dziecko „odstaje” od rówieśników i otoczenia  co może powodować jeszcze silniejszą tendencję do „ucieczki”  w świat wirtualny

 – Migoczący obraz z monitora męczy i dekoncentruje, dziecko może mieć potem trudności z zapamiętywaniem.  Do tego mogą dołączyć się wady postawy i wzroku, zwiotczenie mięśni, problemy z koncentracją a w dalszej kolejności apatia, agresja czy nawet depresja. 

Co powinno zaniepokoić? Z pewnością wyraźne unikanie kontaktu z rówieśnikami  i przedkładanie gier komputerowych nad zabawę z innymi oraz reagowanie złością lub agresją na próby ograniczenia dostępu do komputera.
Aby temu zapobiec i przeciwdziałać należy od samego początku wprowadzić jasne zasady korzystania z urządzeń elektronicznych i ściśle ich przestrzegać. Długotrwałe przebywanie przed ekranem telefonu i komputera jest też szkodliwe dla zdrowia, dlatego specjaliści postulują, aby rodzice ustalali dzieciom sztywne reguły określające, ile czasu mogą spędzać przy komputerze i co mogą na nim robić (grać w gry, oglądać bajki itp.). Zarówno czas poświęcony na obcowanie z ekranem, jak i rodzaj aktywności powinny być dostosowane do wieku dziecka.

Zdaniem specjalistów:
– dzieci w wieku do dwóch lat w ogóle nie powinny mieć styczności z ekranami cyfrowymi,
– dzieci w wieku od 2 do 5 lat nie powinny spędzać przed ekranem więcej niż 20 minut dziennie,
– dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-10 lat) maksymalny czas, który mogą spędzać przed ekranem komputera, wynosi 60 minut dziennie  (pod ścisłą kontrolą dorosłych dotyczącą zarówno treści z jakimi styka się dziecko jak i czasu korzystania przez nie z komputera)

Ważne

Zanim  kupimy dziecku sprzęt elektroniczny czy grę komputerową zastanówmy się czy jest to już ten czas i czy na pewno warto. Może lepszym wyborem będzie ciekawa gra planszowa czy książka, która „zmusi” dorosłych do pogłębienia relacji ze swoim dzieckiem. Dziecko w wieku przedszkolnym najbardziej ze wszystkiego potrzebuje bowiem dobrego kontaktu z rodzicami i aktywności, w tym ruchu pod różnymi postaciami. 

GRAŻYNA DOBOSZ