Temat dnia ” Miejsca, które znam” ( Wtorek 28.04.)

Dziecko rysuje po śladach, określa, który rysunek kojarzy się z jego otoczeniem. Karta pracy, cz. 4, s 21.

Rozmowa na temat miejsc w swojej miejscowości, które należy odwiedzić: z czego znany jest nasz region?, co jest najbardziej charakterystyczne w naszej miejscowości?, co się dziecku najbardziej podoba?, czego chciałoby dziecko dowiedzieć się o swoim regionie?. rozmowa przeprowadzona z rodzicem.

Zabawa z liczmanami – ( cyfry i znaki matematyczne z koperty, groch, fasola, guziki) – rodzic wrzuca do kubka 4 np. fasolki ale pojedynczo) – dziecko słucha i określa ile fasolek zostało wrzuconych do kubka i szuka wśród cyfr odpowiednią do ilości wrzuconych fasolek, następnie rodzic dorzuca 5 fasolek – dziecko wyszukuje odpowiednią cyfrę i pokazuje , układa działanie i je odczytuje.

Następnie pomiędzy te cyfry wstawia odpowiedni znak ( uzasadniają go n.p 5 i 4 to 9 ( cztery dodać 5 to 9). Dziecko ma zadane polecenie n.p – weź 10 fasolek ( układa fasolki i szuka wśród cyfr 10 ) , rodzic prosi o 4 fasolki . Dziecko układa zapis 10 odjąć 4 równa się 6. Ćwiczymy kilka razy z układaniem działania i ich odczytaniem.

Kolorowanie ramki zdjęcia przypominającego miejscowość dziecka. kolorowanie rysunku. Karta pracy , cz.4, s.22.

Liczenie, o ile kratek środki kwiatów są oddalone od linii.Rysowanie pod linią kwiatów, których środki są oddalone o tyle samo kratek. Karta pracy ” Litery i liczby” cz.2 ,s. 75

Lidia Sobczyk