Temat dnia ” Jak dbać o przyrodę” 21.04. ( wtorek)

Oglądanie obrazków. Ocenianie, czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody. Rysowanie, jak dzieci dbają o przyrodę. Słuchanie nazw roślin chronionych przedstawionych na zdjęciach. karta pracy , cz.4 s. 14-15.

Klasyfikowanie z użyciem kart logicznych – wyprawka – karta H , karta l, nożyczki. Dziecko wycina kwiaty. Rodzic ma przygotowane kartoniki, na których będzie kodował wraz z dzieckiem cechy kwiatów przedstawionych na kartkach:

  • wielkość, np. mniejsze i większe koło,
  • kolor, np. żółty trójkąt, czerwony kwadrat, niebieskie koło ( można wykorzystać figury z koperty),
  • kształt- obrazek róży, tulipana, krokusa.
  • Przebieg zabawy: dziecko ogląda karty i mówi co one przedstawiają. Rodzic pyta jak można je rozdzielić? – dziecko podaje propozycje np. osobno duże kwiaty, osobno małe. Dziecko rozkłada karty na dwie grupy tak, aby w jednej z nich były obrazki dużych kwiatów, a w drugiej – małych kwiatów. Rodzic pyta jak zaznaczymy, że tu leżą obrazki małych kwiatów? (n.p. małe koło), jak zaznaczymy na kartoniku , że tu leżą obrazki dużych kwiatów? ( n.p większe koło) .Dziecko zsuwa karty. Rodzic pokazuje kartonik z zakodowaną cechą ( małe i duże), a dziecko wybiera spośród wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę.
  • Dziecko rozkłada karty według koloru. Rodzic pyta , jakie kolory mają ( żółty trójkąt , czerwony kwadrat, niebieskie koło) , dziecko wybiera spośród wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę.
  • Dziecko rozkłada karty według przedstawionych kształtów , i zaznacza na kartonikach, jakie kwiaty są na obrazkach ( rysunki róży, tulipana , krokusa). Dziecko zsuwa karty, Rodzic pokazuje kartonik z zakodowaną cechą ( rysunek róży, tulipan,, krokusa) , dziecko wybiera spośród wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę.
  • Opowiadanie o tym , co się dzieje na obrazku. Rysowanie w prawym górnym rogu słoneczka, w lewym górnym rogu- chmurki, w prawym dolnym rogu – żabki, a w lewym dolnym rogu – kwiatka. karta pracy ” Litery i liczby ” cz. s. 74.
Lidia Sobczyk