REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

wejście do systemu poniżej

https://swinoujscie.przedszkola.vnabor.pl

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 29/2023 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 12 stycznia 2023r.

przedstawiamy Państwu harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 29/2023 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 12 stycznia 2023 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 o publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

LPRodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym                            i uzupełniającymData  rozpoczęciaData zakończenia
 Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego01.02.2023 r. godz. 8.0010.02.2023 r.               godz. 15.00
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym20.02.2023 r. godz. 8.0003.03.2023 r.     godz. 15.00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                            do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym20.02.2023 r. godz. 8.0017.03.2023 r. godz. 15.00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym  23.03.2023 r. godz.12.00
4.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia                  w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym23.03.2023 r. godz. 12.0031.03.2023 r. godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                   w postępowaniu rekrutacyjnym  05.04.2023 r. godz.12.00
6.Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie              do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym29.05.2023 r. godz. 8.0002.06.2023 r. godz. 15.00
7.Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym29.05.2023 r.                                 godz. 8.0016.06.2023 r.                           godz. 15.00
8.Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych                          w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym22.06.2023 r. godz.12.00
9.Postępowanie uzupełniające – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia           w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym22.06.2023 r. godz. 12.0029.06.2023 r. godz. 15.00
10.Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym03.07.2023 r. godz. 12.00

UWAGA!

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają, za podpisem w biurze dyrektora przedszkola, tylko deklarację kontynuowania otrzymaną w przedszkolu.

Złożenie wniosku o przyjęcie nowego dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego następuje z udziałem systemu elektronicznego.

Rodzic jest zobowiązany do złożenia dokumentów papierowych do przedszkola tylko pierwszego wyboru wymienionego na liście we wniosku o przyjęcie.

Rodzic składa w przedszkolu wydrukowany z systemu wniosek właściwy oraz wydrukowane oświadczenie do wniosku zawierające pieczątki zakładów pracy rodziców, wraz z dodatkowymi dokumentami (np. zaświadczeniem dotyczącym niepełnosprawności kandydata itd).

Ewa Brzozowska