Propozycje zajęć i zabaw na dzień 20.04.2020

Zadanie 1

„Natura czy człowiek?”
Wskaż przedmioty stworzone przez naturę, a następnie przez człowieka.

Zadanie 2

„Człowiek i jego działanie”
Przyjrzyj się zdjęciom. Tak wygląda świat gdy człowiek zapomni o przyrodzie.

A przecież przyroda potrafi być taka piękna.

Zadanie 3

Zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego pt. „Rady na odpady”

Zadanie 4

Taki świat”– rozmowa na temat świata dookoła i zanieczyszczenia środowiska. Czy podoba wam się świat, w którym żyjecie? Co chcielibyście w nim zmienić? Co w tym celu trzeba zrobić?

Zadanie 5

Praca plastyczna – „Jak człowiek zmienił świat?” Kartki przedzilić pionową kreską na pół. Po lewej stronie rysunek środowiska naturalnego, a po prawej – zmienione przez człowieka.

Aleksandra Kucharczyk