Propozycje zajęć i zabaw dla 5-latków na dzień 14.04.2020

Farma to duże gospodarstwo. Najważniejszą osobą na farmie jest rolnik, który hoduje zwierzątka i uprawia wybrane rośliny…..Praca rolnika jest bardzo ważna dla osób mieszkających szczególnie w miastach. Rolnik w swojej pracy wykorzystuje specjalne maszyny rolnicze.

Zadanie 1

„Wieś i miasto” – znajdź różnice i podobieństwa na podstawie zdjęć.

Zadanie 2

Zadanie grafomotoryczne

Zadanie 3

Zabawa matematyczna – mierzenie długości pojedynczych nitek „Siana”. Należy pociąć nitki różnej długości. Ułożyć od najkrótszej do najdłuższej, od najdłuższej do najkrótszej. Ułożyć zbiór po kilka par nitek, porównać długości nitek w parze, wskazanie która dłuższa lub krótsza – można spróbować z dzieckiem policzyć ile jest nitek krótszych lub dłuższych w zbiorze.

Zadanie 4

Zabawa muzyczna do piosenki ludowej „Zasiali górale”.

Zasiali górale owies, owies,  – (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo)
Od końca do końca, tak jest, tak jest!
Zasiali górale żytko, żytko,   – (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo)
Od końca do końca wszystko, wszystko!

A mom ci ja mendelicek,   – (rytmiczne uderzanie w kolana)
W domu dwa, w domu dwa!   – (rytmiczne klaskanie)
U sąsiada śwarnych dziewuch   – (rytmiczne uderzanie w kolana)
Gromada, gromada.   – (rytmiczne klaskanie)
A mom ci ja trzy mendele,   – (rytmiczne uderzanie w kolana)
W domu dwa, w domu dwa!   – (rytmiczne klaskanie)
Żadna mi się nie podoba,   – (rytmiczne uderzanie w kolana)
Tylko ta, tylko ta!   – (rytmiczne klaskanie)

Zasiali górale owies, owies, – (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo)
Od końca do końca, tak jest, tak jest!
Pożęli górale żytko, żytko, – (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo)
Od końca do końca wszystko, wszystko!

A na polu góraleczek   – (rytmiczne uderzanie w kolana)
Gromada, gromada,    – (rytmiczne klaskanie)
Czemużeś się wydawała,    – (rytmiczne uderzanie w kolana)
Kiejś młoda, kiejś młoda?    – (rytmiczne klaskanie)
Czemużeś się wydawała,    – (rytmiczne uderzanie w kolana)
Kiejś mała, kiejś mała?    – (rytmiczne klaskanie)
Będzie z ciebie gospodyni    – (rytmiczne uderzanie w kolana)
Niedbała, niedbała!    – (rytmiczne klaskanie)

Zadanie 5

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych:

– „Koło gimnastyczne”– można skorzystać ze wzoru poniżej lub stworzyć własne koło ćwiczeń z wykorzystaniem kostek do gry. Proszę ubrać się wygodnie, rodzice i dzieci. Każdy po kolei kręci kołem i wspólnie wykonują wylosowane ćwiczenia, np. pięć przysiadów, dwa pajacyki.

– „Wyścigi raków” – rodzic wyznacza linie startu i mety. Dziecko leży na plecach, na sygnał podnosi tułów do góry i podpierając się rękami i nogami, idzie do mety.
-„Lusterka”– dziecko siedzi naprzeciwko rodzeństwa lub rodzica w parze, jedno z nich pokazuje minę, a drugie stara się ją powtórzyć. Po każdym pokazie następuje zamiana ról.

Aleksandra Kucharczyk