Proponowane zajęcia i zabawy na dzień 06.05.2020

Jesteśmy autorami

„Rodzaje książek” – wprowadzenie klasyfikacji książek ze względu na rodzaj.
Książki można znaleźć przeróżne: różnią się kolorem, wielkością, kształtem, budową, sposobem zapisu czy przeznaczenia i nie tylko, mogą mieć odmienną tematykę, np. są książki kucharskie, atlasy, albumy, przewodniki, słowniki, książki dla dzieci z obrazkami, bez obrazków, wiersze, proza). Jak wyglądają takie książki? Spróbuj znaleźć wspólnie z rodzicem książki u siebie w domu i odpowiedz na pytania: Co ma na okładce? Jaki ma tytuł? (Jeśli potrafisz go przeczytać). Co zawiera w środku? O czym jest? Następnie N. wyjaśnia, że książki mogą się różnić wyglądem, tematem, rodzajem, budową, sposobem zapisu czy przeznaczeniem.

„Książka bez obrazków” wcale nie musi być nudna…

„Quiz” – rozpoznawanie zdań prawdziwych i fałszywych. Rodzic czyta zdania, a dziecko musi określić czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Na zdanie prawdziwe dziecko klaszcze w ręce, na fałszywe łapie się za głowę.
Przykładowe zdania:
– Okładka to zewnętrzna część książki.
– Autor to osoba, która napisała książkę.
– Każda książka ma 5 stron.
– Spis treści to miejsce, gdzie jest umieszczone nazwisko autora.
– Ilustracja to rysunek w książce.
– Ilustracje zawsze muszą być kolorowe.
– Grzbiet książki to inna nazwa pierwszej strony.
– Spis treści pozwala zobaczyć, co zawiera książka i na których stronach.
– Okładka jest w środku książki.

„Ilustracja” – praca plastyczna w dowolnej technice. Dziecko tworzy ilustrację do dowolnie wybranej książki z wykorzystaniem dowolnej techniki, np. farb, pasteli, kredek, mazaków, wyklejanek.

„Książkę mam – tobie dam” – zabawa rytmiczna.
Na polu kwadrata (można stworzyć z taśmy lub wykorzystać kafelki w domu) dziecko wraz z rodzicem (każdy na swoim polu) powtarza „książkę mam, dobie dam” skacząc rytmicznie.

Aleksandra Kucharczyk