Pracowity Kubuś

Kubuś w dalszym ciągu pracuje w domu, ćwiczy, uczy się wierszyków, piosenek, wykonuje karty pracy, oraz robi prace plastyczne! Dziś „Dzień Flagi” Kubuś wykonał piękną pracę plastyczną, która wymagała dużego skupienia i zaangażowania.

Dziękujemy bardzo za zdjęcia <3

Ilona Gieraszek