Posługujemy się nożyczkami

„Jedną z umiejętności potrzebnych w życiu jest posługiwanie się nożyczkami. Podobnie jak inne czynności manipulacyjne jest ona nabywana i doskonalona przez dziecko etapami. Jest to aktywność złożona, ponieważ wymaga dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, opanowania określonych wzorców ruchowych, prawidłowej współpracy obu rąk. Skoordynowanie tych wszystkich składowych nie jest rzeczą prostą(…).Nauka posługiwania się nożyczkami rozpoczyna się od nacinania kartki, przecinania wąskich pasków jednym ruchem narzędzia, a następnie cięcia wzdłuż linii prostej, by osiągnąć poziom wycinania prostych, a następnie bardziej skomplikowanych kształtów (…)”.


Motylki z dużym skupieniem wycinały pasy … zadanie nie było łatwe ✂️

Iza Łukaszewicz